X

Høreapparat udleveret af privat høreklinik

I forbindelse med tilpasning af dine høreapparater i en privat høreklinik har du fået forbrugsdele, der dækker dit forventede forbrug i garantiperioden på fire år. Du kan købe yderligere forbrugsdele ved at ringe til vores Kundeservice Center, eller du kan henvende dig til den private høreklinik, hvor du fik tilpasset dine høreapparater.

Høreapparat udleveret af offentlig høreklinik

Apparater tilpasset efter den 1. september 2017
I forbindelse med tilpasning af dine høreapparater i en offentlig høreklinik (eller en offentlig puljeklinik) har du fået en mindre mængde forbrugsdele. Du skulle også have fået udleveret et værdikort, som kan indsendes med angivelse af de ønskede dele. I stedet for at indsende værdikortet kan du bestille dine forbrugsdele på bestillingssiden for forbrugsdele . Delene dækker det forventede behov i hele garantiperiode på 4 år. Hvis du mod forventning skulle have behov for flere dele, kan der være medicinske grunde til dette, og du bør kontakte din læge eller høreklinikken for afklaring af dette.

Jeg bekræfter hermed at jeg er blevet tilpasset på en offentlig klinik (eller en offentlig puljeklinik) efter den 1.september 2017.
(KLIK PÅ LINKET)

Apparater tilpasset før den 1. september 2017
I forbindelse med tilpasning af dine høreapparater i en offentlig høreklinik (eller en offentlig puljeklinik) har du fået forbrugsdele, der dækker dit forventede forbrug i garantiperioden på fire år. Det skete ved, at der blev indsendt et værdikort til os med angivelse af de ønskede dele. Værdikortet blev enten indsendt af høreklinikken, eller også har du selv udfyldt og indsendt det til os. Du kan købe yderligere forbrugsdele ved at kontakte vores Kundeservice Center, eller du kan henvende dig til den offentlige høreklinik, hvor du fik tilpasset dine høreapparater.

Kontaktdata for bestillinger:

Sivantos A/S
Kundeservice Center
Ove Gjeddes Vej 9
5220 Odense SØ
Telefon 63 15 40 00 – Email: info.dk@sivantos.com

Har du spørgsmål til din bestilling, er du velkommen til at ringe til os på telefon 63 15 40 00 i telefontiden fra 13.00 til 15.00.