X

Når en flyvemaskine er i luften, kan den monotone susen i kabinen og cockpittet være trættende og give kommunikationsvanskeligheder for folk ombord. Kabinepersonale, der arbejder under disse forhold, kan lære at abstrahere fra støjen, da hørecentret i hjernen bliver trænet til at acceptere støjen. Men det ændrer ikke på, at hørelsen fortsat bliver belastet.

En individuelt fremstillet øreprop kan designes, så der slipper lyd igennem til øret, mens susen dæmpes så hørecenteret ikke skal arbejde lige så hårdt for at opfange samtale. Du skal dermed ikke bruge nær så meget energi på at skelne samtale fra støj, og resultatet bliver, at du vil være mere afslappet – selv efter en længere periode i monoton støj.

Det er vigtigt at vælge en moderat dæmpning, så man får den korrekte balance mellem støjdæmpning og mulighed for kommunikation. Hvis man dæmper for kraftigt, vil samtale blive dæmpet ligeså, og der skal derfor bruges ekstra energi for at forstå, hvad der bliver sagt.

Hørelsen, der har lært at tilpasse sig arbejdssituationen i flyet uden brug af ørepropper, regulerer sig selv automatisk, når flyvningen begynder, så man ikke oplever støjen. Når man begynder at bruge ørepropper, vil underbevidstheden stadig ”regulere” hørelsen i den første tid. Derfor vil det måske opleves som om, at lyden næsten forsvinder. Dette vil dog aftage i takt med, at hørelsen vænner sig til brugen af ørepropperne. Derfor kan det også være en god idé at anvende ørepropperne i andre situationer, inden de bruges ombord på flyvemaskinen. Fx på en cykeltur, hvor vindstøjen kan være generende, en køretur i bil eller i andre dagligdagssituationer, hvor der optræder en moderat mængde støj, der kan minde om oplevelsen under flyvning.

Til personale ombord på flyvemaskiner anbefaler vi brugen af SOWEI Free-høreværn med moderat dæmpning.

Hvis du ønsker ekstra dæmpning, hvis du fx skal overnatte på lokationer med støjende omgivelser, anbefaler vi tætsluttende ørepropper, der kan laves som formstøbte ørepropper for optimal komfort. Det er ikke muligt, at fjerne lyden helt, men propperne giver en kraftig dæmpning, der vil give dig ro, når du har brug for den.

Ønskes ekstra dæmpning anbefaler vi brugen af SOWEI Sleep-høreværn.

Andre Ørepropper

Andre jobfunktioner på fly end de to førstnævnte kan kræve andre løsninger med formstøbte ørepropper. Kontakt os for råd og vejledning til jeres specifikke situation.

For flere oplysninger kontakt Kim.deichmann@sivantos.com eller Tommy.raun@sivantos.com.

Hörluchs Video

Tryk for at downloade en video

Isætning af høreværn: Isætning

Udtagning af høreværn: Udtagning