X

Her kan du finde nærmeste private høreklinik.

Indtast din adresse i søgefeltet herunder. Jo mere nøjagtige dine oplysninger er, jo tættere på dig kan vi finde en hørespecialist. Listen over nærmeste høreklinik vises efter afstand fra, hvor du befinder dig.

Tilpasning, efterjustering og service foretages løbende af din hørespecialist i hele høreapparatets levetid, som aftalt på høreklinikken. Derfor er det vigtig at finde en høreklinik tættest på dig, så du nemt og hurtig kan få hjælp og vejledning når du har brug for det.

På denne side kan du også søge efter offentlige høreklinikker. (Klik på dette link)

Loading ...